Siste nytt

Nasjonalt forkursmøte i Kongsberg 2019

Møtet finner sted 12. – 13. september. Første dag blir på Quality Hotel Grand.

Vi anbefaler sterkt at alle campuser med forkurs bidrar med deltakere på møtet.

Se program og påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist: 15. juni.

Nasjonalt forkursmøte i Stavanger 2018

Referat og presentasjoner

Eksamendatoer 2019

finnes under fanen “Informasjon for søkere og studenter

Høringsinnspill

Det har kommet innspill på høringen fra fem institusjoner. Disse kan leses her.

Innmeldte tema til nasjonalt forkursmøte 2018

Innspillene til diskusjon i faggruppene finnes her

Revisjon av retningslinjene

Det er nå sendt ut en anmodning til institusjonene om innspill på en revisjon av retningslinjene for de alternative opptaksveiene.

Påmelding til forkursmøtet 2018

Sekretariatet ønsker velkommen til høstens forkursmøte. Påmeldingsskjema og program er nå tilgjengelig.
Påmeldingen er nå stengt.

Seminaret arrangeres i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger, rom KE-E166,
Kart: https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=1&left=5.6891241&right=5.6942311&top=58.9382277&bottom=58.9369309&sharepoitype=poi&sharepoi=242625&campusid=33

Dato for nasjonalt forkursmøte 2018

Møtet vil bli arrangert i Stavanger 13. – 14. september. Institusjonene bes om å sende tema som ønskes diskutert på møtet til sekretariatet innen 1. mai. Påmeldingsskjema og fullt program blir lagt ut senest 1. juni med påmeldingsfrist 15. august.

Møtet vil følge tradisjonelt oppsett med innlegg fra sekretariatet, diskusjon i faggrupper og faglig påfyll fra arrangerende undervisningssted.

Kandidater til eksamenskommisjon og sensur

Forkurssekretariatet har nå sendt ut forespørsel til alle forkursinstitusjoner og bedt om kandidater til eksamenskommisjon samt kandidater til sensorer.
Forslag skal sendes inn via institusjonens kontaktperson innen 27. oktober.

Forkurssekretariatet på karaktersamling

Sekretariatet er bedt om å ha et innlegg om eksamensavvikling på forkurset på UHRs karaktersamling i Oslo 26.10.2017. Se  program

Innspill til diskusjonstema for Narvik 2017

Diskusjonstema

Eksamensdatoer 2018

Eksamensdatoer på forkurset er nå lagt ut under fanen Informasjon til søkere og studenter.

Nasjonalt forkursmøte 2017

Program og påmeldingsskjema for forkursmøte i Narvik 13-14. september 2017 er nå tilgjengelig.
Innmelding av aktuelle saker gjøres via påmeldingsskjemaet.

Dato for nasjonalt forkursmøte 2017

Neste nasjonale forkursmøte vil bli arrangert i Narvik 13-14. september 2017.
Det vil bli muligheter til å melde inn aktuelle saker i god tid før møtet, info om dette kommer senere.

Forkursmøte høsten 2016

Referater ligger under Informasjon for faglige

Program for møtet.

Deltakere bes melde seg på via online påmeldingsskjema. Vi setter også pris på om man legger inn saker som ønskes tatt opp når skjemaet fylles ut. Påmeldingsfrist: Mandag 17. oktober.

Dato for forkursmøte høsten 2016

Neste forkursmøte vil bli arrangert mandag 24. – tirsdag 25. oktober i Trondheim.
Saksliste kommer.

Eksamensdatoer 2017

Eksamensdatoer på forkurset er nå lagt ut under fanen Informasjon til søkere og studenter.

Utkast til kjemi-kapittel i ny lærebok i fysikk

For interesserte fysikklærere så finner dere utkast til kjemi-kapittelet her (utgått lenke)
12.2.16

Reviderte eksempeloppgaver i kjemi

Etter flere innspill fra fysikklærere har eksamenskommisjonen nå laget noen nye oppgaver:

1) Oppgavesett 1  med løsningsforslag 1     2) Oppgavesett 2 m/ løsningsforslag

Sensur våren 2016

Hver institusjon plukker ut 5% av besvarelsene i hvert emne med ekstern sensur, dog minimum 10 besvarelser i hvert emne. Forkurssekretariatet oppnevner eksterne sensorer og formidler kontakt mellom disse og institusjonene. Utgifter til sensur dekkes av hver enkelt institusjon.

Eksamen etter gammel forskrift

Vi har fått en del henvendelser angående studenter som gikk opp til eksamen i 2015 og tidligere, og skal ta opp et manglende emne. Forkurssekretariatet har som oppgave å lage felleseksamen etter ny forskrift, og lager ikke oppgaver for studenter som mangler emner fra tidligere år.

Slike eksamensoppgaver må derfor hver enkelt institusjon produsere på egen hånd.

Fagmøte – Teknologi og samfunn

Det blir fagmøte om teknologi og samfunn i Oslo 5. – 6. april. Se innbydelse for nærmere detaljer og påmelding.

15.01.2015

Diskusjonsforum

Det er nå opprettet et diskusjonsforum for forkurset. Send epost til Ketil Arnesen for å opprette bruker.

14.01.2015

Ny fysikkbok med kjemi

Forlaget antyder nå at den kjemidelen av den nye Rom Stoff Tid vil bli ferdig i slutten av april. Kapittelstrukturen vil også bli lagt ut på web, se http://fysikkforkurs.cappelendamm.no/index.html

13.01.2016

Aktuelle kjemioppgaver

Eksempler på aktuelle oppgaver er nå sendt ut til institusjonene.

14.12.2015

Prøveeksamen i Kommunikasjon og norsk

I dag sendes prøveeksamen i Kommunikasjon og norsk ut til alle institusjoner med forkurs.

30.11 2015