Matematikk

I matematikk inngår regnetrening i stort omfang og det legges vekt på å vise relevans og bruk av matematikk i andre emner. Å regne på problemer fra andre emner, for eksempel mekaniske problemstillinger, er velegnet til både å se relevans og oppøve regneferdigheter. Samspillet med de andre emnene og oppsettet av semestrene er slik at de nødvendige kvalifikasjoner i matematikk er til stede når de trengs i de andre emnene. Emnet innbefatter også grunnleggende programmering. Matematikk på forkurset tilsvarer R1 og R2, men med noen tilpasninger til ingeniørutdanningen. 

Matematikk utgjør 37,5% av forkursets omfang.