Informasjon for søkere og studenter

Opptakskrav:

  • Søkere som har generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk kan lese disse emnene på forkurs og derigjennom oppgradere sin studiekompetanse.
  • Søkere som har fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger enn allmennfaglig.
  • Søkere som har grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis).

Hvor og hvordan?

  • Forkurset tilbys på flere steder i Norge.  Se studiesteder.
  • Søknadsfrist for Forkurset er 15.04 på de fleste steder men det praktiseres rullerende opptak frem til studiestart dersom det finnes plasser igjen. Gå inn på det studiested du ønsker for å finne ut mer om søknadsfristen der.
  • Søknadsskjema finner du på hjemmesiden til de enkelte studiestedene

Generell informasjon for studenter:

Eksamensdatoer våren 2023

Mandag 15. mai – Matematikk  

Fredag 19. mai – Norsk

Mandag 22. mai – Engelsk

Fredag 26. mai – Fysikk

Onsdag 31. mai – Teknologi og samfunn

I tillegg vil eksamen i emner som ble undervist for siste gang i studieåret 2021-2022 tilbys for aller siste gang følgende datoer:

Mandag 15. mai – Matematikk (etter gammel plan)

Fredag 19. mai – Kommunikasjon og norsk (etter gammel plan)

Fredag 26. mai – Fysikk (etter gammel plan)

Eksamensdatoer – utsatt eksamen – høsten 2023

Mandag 7. august – Matematikk

Tirsdag 8. august – Norsk

Onsdag 9. august – Fysikk

Torsdag 10. august – Teknologi og samfunn

Fredag  11. august – Engelsk