Informasjon for søkere og studenter

Opptakskrav:

  • Søkere som har generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk kan lese disse emnene på forkurs og derigjennom oppgradere sin studiekompetanse.
  • Søkere som har fagbrev eller fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger enn allmennfaglig.
  • Søkere som har grunnskole og minst 5 års praksis (eller en kombinasjon av videregående skole og praksis).

Hvor og hvordan?

  • Forkurset tilbys på flere steder i Norge.  Se studiesteder.
  • Søknadsfrist for Forkurset er 15.04 på de fleste steder men det praktiseres rullerende opptak frem til studiestart dersom det finnes plasser igjen. Gå inn på det studiested du ønsker for å finne ut mer om søknadsfristen der.
  • Søknadsskjema finner du på hjemmesiden til de enkelte studiestedene

Generell informasjon for studenter:

Eksamensdatoer våren 2019

Onsdag 15. mai      Teknologi og samfunn

Tirsdag 21. mai       Matematikk

Torsdag 23. mai      Kommunikasjon og norsk

Tirsdag 28. mai       Fysikk

Eksamensdatoer – utsatt eksamen – høsten 2019

Tirsdag 6. august    Matematikk

Onsdag 7. august   Kommunikasjon og norsk

Torsdag 8. august   Fysikk

Fredag 9. august    Teknologi og samfunn