Teknologi og samfunn

Om hjelpearket til eksamen

Forslag om å avvikle bruk av hjelpearket til eksamen fra studieåret 2018-19 ble diskutert på fagmøtet i Narvik. Her har vi behov for en snarlig avklaring. Sekretariatet ber derfor om innspill fra institusjonene/studiestedene innen onsdag 1. november. Vi ønsker et tydelig svar på om hvorvidt praksisen skal fortsette eller avsluttes.

 

Innhold i emnet