Hjem

Forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Forkurset er et ettårig studieløp som gir opptaksgrunnlag for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Forkurset er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesutdanning og praksis, og som ønsker å ta ingeniørutdanning, men som mangler generell studiekompetanse og/eller fordypning i realfag fra videregående skole. Merk at forkurset ikke gir generell studiekompetanse, men er et alternativt løp for å kvalifisere til opptak på teknologiske studier.

Mye av innholdet i forkurset sammenfaller med emner og fordypningsfag i videregående skole. Innholdet er imidlertid noe annerledes, da det er mer tilpasset studiet det forbereder til og til ingeniøryrket.

Studiet krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Forkurset består av følgende emner:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Kommunikasjon og norsk
  • Teknologi og samfunn

Det halvårige realfagskurset har generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag, og har bare matematikk og fysikk. Realfagskurset kvalifiserer også for opptak til 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag.

Sekretariatet

Sekretarietet er administrert av NTNU i perioden 01.01.2015 – 31.12.2021.

Leder: Ketil Arnesen

Sekretær: Pål Risan

Ta kontakt med sekretariatet